วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จัดโครงการสัมนา 1 วิทยาลัย 1 ครูอนามัย

Last updated: 2 ก.ค. 2567  |  122 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จัดโครงการสัมนา 1 วิทยาลัย 1 ครูอนามัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราจัดโครงการสัมนา 1วิทยาลัย 1 ครูอนามัย ส่งเสริมศักยภาพครู และบุคลากรอาชีวศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สร้างความเข้มแข็ง ให้กับประชาชน เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอันนำไปสู่ “สถานศึกษาแห่งความสุข”

ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เมื่อวันก่อน ดร.สุพจน์ ทองเหลืองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับมอบหมายจากศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 วิทยาลัย 1 ครูอนามัย 


โดยได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามที่ “การพัฒนาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อผลิตและพัฒนาคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมศักยภาพครู และบุคลากรอาชีวศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สร้างความเข้มแข็ง ให้กับประชาชน สานงานต่อ ก่องานใหม่ ด้วยหัวใจเดียวกัน เพื่อเร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอันนำไปสู่ “สถานศึกษาแห่งความสุข”

ภายใต้นโยบายเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษายุคใหม่ เสริมสร้างสถานศึกษาอาชีวศึกษาปลอดภัยทกแห่งให้เป็นสถานศึกษาปลอดภัยในสังคมแวดล้อมปัจจุบัน ภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน มีหลากหลายรูปแบบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้ความสำคัญเรื่อง ความปลอดภัยของผู้เรียนมีนโยบายระยะเร่งด่วน เรื่องการจัดการศึกษาปลอดภัย โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการ ในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะ ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง จากภัยอันตรายต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่จะทำให้ผู้เรียนเป็นเหยื่อสังคม ได้แก่ ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท เป็นต้น จำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรในสถานศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถคัดกรองและช่วยเหลือผู้เรียนในระดับเบื้องต้นได้ อีกทั้งต้องมีการส่งต่อสำหรับผู้เรียนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพจิต ไปยังสถานพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯเพื่อวิเคราะห์โครงสร้าง บทบาท หน้าที่และภารกิจของสถานศึกษาและสถานพยาบาลเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยกำหนดรูปแบบการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้เรียนอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถานพยาบาลโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์สุขภาพจิต และศูนย์อนามัย12 แห่ง ผู้แทนสถานศึกษา 10 แห่ง ที่ปรึกษาชมรม TO BEฯ.

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ...เอนก-ฉะเชิงเทรา.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้