คสม.เปิดฯศูนย์การเรียนรู้ภาษาตปท. ยกระดับ-พัฒนานร.เป็นเลิศสื่อสารภาษาสู่สากล

Last updated: 31 พ.ค. 2567  |  105 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คสม.เปิดฯศูนย์การเรียนรู้ภาษาตปท. ยกระดับ-พัฒนานร.เป็นเลิศสื่อสารภาษาสู่สากล

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานพิธีการส่งมอบ-เปิดห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ยกระดับ-พัฒนาทักษะนักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนให้ชาวต่างชาติเข้าใจได้ 

ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมืองราชบุรี) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานในพิธีการส่งมอบ และเปิดห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ DSMCRU Language Leaming Spacr ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง บริเวณ ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมี ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ นายเรืองชัย เนตรปฐมพร กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณะครู นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯร่วมในพิธี โดยนายวงศธร สมุทรเก่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา และนายชัชวาล เจนสมบูรณ์สิน ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณ

สำหรับโครงการสร้างห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทางคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.)ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีและรับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนในการสบทบทุนจัดสร้างห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ เพื่อพัฒนานักเรียนสาธิตให้มีทักษะความสามารถสื่อสารภาษาได้ดี และเป็นศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรภายนอก โดยใช้งบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ 831,490 บาท

ด้วยสภามหาวิทยาลัยมีแนวความคิดจะพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ให้มีทักษะทางภาษาอังกฤษ และภาษาจีนสามารถสื่อสารให้ชาวต่างชาติเข้าใจได้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเห็นด้วยกับแนวความคิดดังกล่าว จึงขอประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนสร้างห้องปฏิบัติการการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษและภาษาจีน ห้องปฏิบัติการทางภาษา Lingual Hub มีการออกแบบภายใต้แนวคิดการสอนภาษาเพื่อสื่อความหมาย (Communicative Approach) เน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ภาษาภายใต้บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนภาษาต่างประเทศ

โดยห้องปฏิบัติการดังกล่าวจะประกอบด้วย 3 พื้นที่ใช้งานหลัก คือ โซนศึกษาเรียนด้วยตนเอง self-access learning โซน privategroup discussion โซนการจัดการเรียนรู้ และปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะบริหารโดยคุณครูสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ามาใช้เพื่อฝึกฝน และพัฒนาความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบของการจัดการบวนการจัดการเรียนรู้โดยครูผู้สอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ให้การสนับสนุนผ่านสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก และบรรยากาศที่ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศ จะเกิดประโยชน์ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯอย่างมากเปรียบเสมือนศูนย์ฝึกการเรียนรู้ทางภาษาได้ตลอดเวลาทำให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ มีทักษะ ความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ เป็นไปตามบทบาทภารกิจของ คสม. ในการส่งเสริมสนับสนุน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาส ในมหาวิทยาลัย อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน.ขอบคุณข้อมูล/ภาพ...รังสี ลิมปิโชติกุล-ราชบุรี.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้