มรภ.หมู่บ้านจอมบึง-สสจ.ฯ-อบจ.ราชบุรี ทำMOUส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุข-การศึกษา

Last updated: 28 พ.ค. 2567  |  105 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มรภ.หมู่บ้านจอมบึง-สสจ.ฯ-อบจ.ราชบุรี ทำMOUส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุข-การศึกษา

มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จับมือสสจ.ราชบุรี-อบจ.ราชบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาทางด้านสาธารณสุข และการศึกษาราชบุรี

เมื่อวันก่อน ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยนายชิตสกนธ์ รังสีเสริมสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นางจิรนาถ บวรธรรมรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยร่วมพิธี ที่ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 6 อาคารศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมืองราชบุรี)

รศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแต่ละภาคส่วนมีภารกิจที่จะร่วมมือกันส่งเสริมพัฒนาทางด้านสาธารณสุขและด้านการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการสาธารณสุขและการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติร่วมกันสนับสนุนปัจจัยในการดำเนินกิจกรรม ได้แก่ บุคลากร ห้องปฏิบัติการ สถานที่ฝึกปฏิบัติการและสื่อที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข การแพทย์แผนไทยมวยไทยศึกษาและพลศึกษา และอื่น ๆที่จำเป็นต่อความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม ร่วมกันสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันร่วมกันสนับสนุนภารกิจอื่น ๆ ตามที่ทั้งสามฝ่ายตกลงร่วมกันภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือกันและสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาทางด้านสาธารณสุขและด้านการศึกษาแต่ละภาคส่วนจะให้ความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์

ด้าน ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กล่าวว่า ในการการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะที่จำเป็น รองรับสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ต้องทำร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมร่วมไปถึงชุมชน ดังนั้นในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีที่จะร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการสาธารณสุข และการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติต่อไป.

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ...รังสี ลิมปิโชติกุล-ราชบุรี.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้