กมธ.ตำรวจเดินสายให้ความรู้ “ตำรวจกับประชาชน และปัญหาในกระบวนการยุติธรรม

Last updated: 29 ส.ค. 2563  |  739 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กมธ.ตำรวจเดินสายให้ความรู้ “ตำรวจกับประชาชน และปัญหาในกระบวนการยุติธรรม

กมธ.การตำรวจเดินสายให้ความรู้ “ตำรวจกับประชาชนและปัญหา ในกระบวนการยุติธรรม


เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ที่ห้องทวารวดี โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี  จ.นครปฐม นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม รองประธานกรรมาธิการตำรวจ(คนที่1) เป็นประธานเปิดการสัมนา เรื่อง “ตำรวจกับประชาชนและปัญหาในกระบวนการยุติธรรม : รวมพลังประชา จิตอาสาป้องกันภัย” มีนายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฏร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต2 นครปฐม พรรคชาติไทยพัฒนา รายงาน ว่ากิจกรรมการสัมมนา.ในวันนี้ ได้มีข้าราชการตำรวจ ประชาชนทั่วไป และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมสัมมนา รวม 600 คน เพื่อหวังว่าผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทของ คณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของอาชญากร รูปแบบและ ลักษณะของการกระทำความผิดทางอาญาของอาชญากรในปัจจุบัน. และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการ ปฏิบัติงานด้านการจราจร และกฎหมายจราจรที่สาคัญผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกัน อาชญากรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของประชาชนผู้มีจิตอาสาในการ สนับสนุนงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และคณะกรรมาธิการรับทราบความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ในกระบวนการยุติธรรมนายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม กล่าวว่าคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจกระทำกิจการ พิจารณา สอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการตำรวจ การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย การป้องกัน และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับการประชุม สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ข้อ90 (13) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในงานด้านการจราจร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจร การป้องกันอาชญากรรม และรูปแบบอาชญากรรมต่าง ๆ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของประชาชนผู้มีจิตอาสา ในการสนับสนุนงานของเจ้าหน้าที่ตรวจ ตลอดจนเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับ ปัญหาในกระบวนการยุติธรรมจึงได้จัดให้มีโครงการสัมมนา เรื่อง “ตำรวจกับประชาชนและปัญหา ในกระบวนการยุติธรรม : รวมพลังประชา จิตอาสาป้องกันภัย”ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทของ คณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับพฤติกรรมของอาชญากร รูปแบบและลักษณะของการกระทาความผิดทางอาญาของอาชญากรในปัจจุบัน. และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทของเจ้าหน้าที่ ตารวจในการปฏิบัติงานด้านการจราจร และกฎหมายจราจรที่สาคัญ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทของเจ้าหน้าที่ตารวจในการ ป้องกันอาชญากรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ ประชาชนผู้มีจิตอาสาในการสนับสนุนงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ. และเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในกระบวนการ ยุติธรรม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้