นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครปฐม แถลงนโยบาย 6 ด้าน

Last updated: 13 พ.ค. 2564  |  488 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครปฐม แถลงนโยบาย 6 ด้าน

"ณัทพงศ์ ถ้ำเพชร์" นายกเทศมนตรีป้ายแดงเทศบาลเมืองนครปฐม แถลง นโยบาย 6 ด้านเพื่อความผาสุขของประชาชนในเขตรับผิดชอบต่อสภา

วันที่ 13 พ.ค.ที่อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองนครปฐม ได้จัดให้เป็นสถานที่เป็นห้องประชุมสภา(ชั่วคราว) เพื่อแถลงนโยบาย ต่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครปฐม ของนายกเทศมนตรีคนใหม่ คือนายณัทพงศ์ ถ้ำเพชร์ โดยชูนโยบาย 6 ด้านเพื่อบริหาร งานพัฒนาให้เป็นไปตามวัฒถุประสงค์ของประชาชนที่ให้การสนับสนุนเลือกตั้งเข้ามา โดยเน้นการพัฒนาการศึกษาศูนย์เด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพให้พัฒนาศักยภาพทางการศึกษาให้เด็กเล็กทั่วถึงเท่าเทียมกัน เพิ่มมีศักยภาพ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อให้ความสะดวก ประชาชนไม่ต้องส่งบุตรหลานไปเรียนหรือ ไปอยู่ศูนย์ปฐมวัยในเมืองอันเป็นการเพิ่มภาระให้ผู้ปกครอง ที่ต้องเดินทางรับส่งบุตรหลาน

ส่วนการปกครอง ยึดมั่นความสามัคคี ปรองดอง ของประชาชนชาวตำบลนครปฐมตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างทั่วถึงรวดเร็ว เท่าเทียมเสมอภาคและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นโยบายของจังหวัด กลุ่มยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาให้ความรู้ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติยเป็นประมุข

ด้านการเมืองส่งเสริมการศึกษา ฟื้นฟู ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างอาชีพ สาธารณสุข บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วมร่วมในการพัฒนา
เน้นการทำงานเป็นทีมและบรูณาการทุกภาคส่วนพัฒนาบำรุงรักษา สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน ไฟสว่าง ทางดี ลำคลองสะอาด เดินทางสะดวกปลอดภัยรวดเร็วกระจายความเจริญอย่างทั่วถึง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมอุปโภค บริโภค ด้านเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพเพิ่มการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงดำเนินชีวิต เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ในครัวเรือนสนับสนุนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ผลักดันส่งเสริมให้มีตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม

ด้านสาธารณสุขส่งเสริมและเสริมสร้าง สุขอนามัย ที่ดีให้ประชาชน จัดหาสถานที่ ออกกำลังกาย ให้ความรู้ให้บริการสาธารณสุข รณรงค์ป้องกันโรคต่างๆรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุลยั่งยืน การขจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ ส่วนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร การปฎิบัติงาน ให้ได้มาตรฐาน อาทิ Website ของเทศบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการถูกต้อง รวดเร็ว สนับสนุนให้ใช้กล้อง CC TV ในการรักษาความปลอดภัยด้านต่าง ๆ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

นายยกฯป้ายแดงกล่าวต่อว่า ตนจะบริหารงานภายใต้นโยบายที่ให้ไว้ต่อสภาแห่งนี้
ภายใต้ระเบียบ กฏหมายความ ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลเป็นที่ตั้ง เพื่อร่วมพัฒนาตำบลนครปฐมให้มีความเจริญ ก้าวหน้า แบบยั่งยืนสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนสืบต่อไป.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้